Leiding per groep

KLJ meisjes Hamont

 

Leiding mini-min:

 

Celine, Lore, Birgen, Wenke

Jill en Bernice.

 

 

 

1ste - 3de studiejaar

Leiding maxi-min:

 

Tine, Jelle, Nele, Marthe

Tine, Linde.

 

 

 

4de -6de studiejaar

Leiding Tussers en Plussers

 

Sanne, An, Hanne en Silvie.

 

 

 

1ste - 5de middelbaar

Verantwoordelijke +16 groep:

 

Sanne en Sanne

 

 

 

Vanaf 4de middelbaar

Volwassenbegeleiders:

 

Sanne en Sanne

 

 

 

Wij springen bij als het nodig is.