Belangrijke documenten

Hier vind je een aantal belangrijke docuementen terug.


Het is de bedoeling dat alle leden aan het begin van het KLJ-jaar de medische fiche en het inschrijvingsformulier invullen en aan de leiding geven.